shiqip

Gratë nga të gjitha vendet

Gratë nga të gjitha vendet është një institucion trajnimi dhe konsultimi për gratë me histori emigrimi dhe / ose përvojë fluturimi i cili u themelua në 2001.

Ne ofrojmë …

* arsimim (kurse te gjuhes gjermane, shkrim dhe lexim, arsimimin bazë, edukim politik, pasdite pa pagese per te mesuar, sesione informuese, etj) gjithashtu kujdes profesional per femijet gratis.

* Këshilla retth grave dhe temave te meposhtme (arsimi,, puna e strehimit, mbijetesë, jetesa, familja, dhuna, emigracioni, diskriminimi, etj) Këshillimi është në dispozicion si individ ose grup dhe është në dispozicion në gjuhë të ndryshme me përkthyes përkates.

Qëllimi ynë është që të mbështesim gratë me historinë e emigrimit dhe / ose përvojë fluturimi dhe te këshillojme. Ne jemi të angazhuar nëpërmjet rrjetëzimit dhe marrëdhënieve publike për shqetësimet e grave dhe emigrimit. Nga oferta në fushat e arsimit, këshillojme dhe gjat kohës së lirë kultura duhet të lejojë pjesëmarrjen dhe vetëvendosjen per nje qellim te vetem, ate te inkurajimit.

Për më shumë informacion të detajuar ju lutem na kontaktoni ne email, telefon ose personalisht gjatë kohës sonë Hapja:

E hënë: 13:30 – ora 15:00

e shtunë: ora 8:30-11:30 dhe 13:30 të – ora 16:00

e premte: 8:30-10:30 dhe prej 13:30 – ora 16:00

Frauen aus allen Ländern

Tschamlerstraße 4 / 5.sprat

6020 Innsbruck

Tel.: 0512 / 56 47 78

info@frauenausallenlaendern.org