Bálgarski

Жени от цял свят

Жени от цял свят е една организация за образование и подпомагане на жени с миграционни и/или бежански истории и е била основана 2001 година.

Ние предлагаме:

– oбразователни програми (курсове по немски, курсове по ограмотяване, основно образование, политическо образование свободни образователни занимания следобед, информационни събрания и т.н.) Към това се предлага безплатна, професионална детска градина на място.

– съвети по женски и миграционни въпроси (образование, работа, жилище, пребивяване, осигуряване на екзистенциални условия, фамилия, насилие, емигриране, дискриминация и т.н.). Тази пoмощ се предлага като eдинична или групова помощ на различни езици или с помошта на преводач.

Нашата цел е да подпомагаме и съветваме жени с мигратионни и/или бежански истории. Ние се занимаваме с типично женски и типично емигрантски проблеми. Ние се стремим чрез предложения в областта на образованието, културата и свободното време да им помогнем да открият себе си и да се впишат в обществения живот.

Точна информация за нашите предложения можете да получите по телефона, по е-мейл или лично през работно време:

Понеделник: 13:30-15:00

Вторник: 8:30-11:30 и 13:30 -16:00

Сряда: 8:30-10:30 и 13:30-16:00

Frauen aus allen Ländern

Tschamlerstraße 4 / 5.етаж

6020 Innsbruck

Tel.: 0512 / 56 47 78

info@frauenausallenlaendern.org