hrvatski/bosanski/srpski jezik

Žene svih zemalja

Žene svih zemalja je obrazovna ustanova i savjetovalište za žene sa iskustvom migracije i/ili izbjeglištva i osnovana je 2001. godine.

Mi nudimo…

* Obrazovanje (kurs njemačkog jezika, kurs opismenjavanja, osnovno obrazovanje, političko obrazovanje, slobodno popodnevno učenje, informativne priredbe). Uz sve to ustanova nudi profesionalnu brigu o djeci.

* Savjetovanje u sklopu tema specifične za žene i migrante/migrantice (obrazovanje, posao, stanovanje, boravak, životna (finansijska) sigurnost, porodica, prisiljavanje, migracija, diskriminacija, itd.). Nudimo pojedinačno i savjetovanje u grupi, na različitim jezicima ili sa prevodiocima.

Detaljnije informacije o našim ponudama možete dobiti putem telefona, e-meila ili lično u sklopu radnog vremena:

Ponedeljak: 13:30 – 15:00 h

Utorak: 08:30 – 11:30 h i 13:30 – 16:00 h

Srijeda: 08:30 – 10:30 h i 13:30 – 16:00 h

Frauen aus allen Ländern

Tschamlerstraße 4 / 5.sprat

6020 Innsbruck

Tel.: 0512 / 56 47 78

info@frauenausallenlaendern.org